lørdag 20. november 2010

Kan IKT i undervisningen erstatte fagkunnskap?

Kan IKT i undervisningen erstatte fagkunnskap? I dagens skole er det et viktig spørsmål. I mitt fylke (Akershus) har alle elever i videregående skole tilgang til egen PC. Det betyr at PC'ene opptrer i alle klasserom, men fører tilstedeværelsen av PC'ene nødvendigvis til bedre undervisning? For meg er svaret på det siste et klart nei. Det betyr ikke at jeg er mot bruk av PC  for det er jeg absolutt ikke, men jeg mener det er en annen faktor som er av mye større viktighet enn PC'ene og det er lærernes fagkunnskap. For meg er det slik at for å kunne levere god undervisning må jeg ha  god kunnskap om det jeg skal undervise i. Det holder ikke at jeg ligger to sider foran eleven og bruker PC'en til å lage et spennende opplegg, eller at jeg sender elevene ut på nettet for å finne informasjon om et emne jeg ikke selv er så god i. Jeg må ha kunnskap om det jeg skal formidle!

For meg betyr det at jeg alltid tar utgangspunkt i fagstoffet når jeg lager et undevisningsopplegg. Hva er det jeg skal formidle og hva er målet med undervisningsøkten? Deretter vurderer jeg hvilket/hvilke verktøy som er best for formidlingen av akkurat dette lærestoffet. Hvis jeg tror elevene lærer fagstoffet best ved å  høre på en forelesning forbereder jeg en forelesning. Hvis jeg tror at elevene lærer best ved å utarbeide en Wiki så lager jeg et opplegg hvor elevene skal lage en Wiki, og hvis jeg tror elevene lærer best ved å skrive et blogginnlegg legger jeg opp til dette osv.  Det jeg ikke gjør er å tenke motsatt. Jeg bruker ikke wiki, blogg og andre digitale verktøy fordi det kunne vært morsomt og spennende. For at jeg skal benytte det må det passe til det fagstoffet som skal formidles.

Den observante leser som har lest tidligere innlegg i min blogg vil her kunne stoppe meg å si: "men hvordan får du til dette når du lar elevene planlegge undervisningen?". Mitt svar er at det gjør jeg ved å bevisstgjøre elevene i planleggingsprosessen. Når elevene beslutter at vi skal benytte Wiki for å lære om markedsstrategi har de i planleggingsperioden vært gjenneom flere diskusjonsrunder for å komme frem til at for emnet markedsstrategi kan det å lage en Wiki være en god måte å lære på. Jeg "tvinger" elevene til å ta utgangspunkt i faget når de planlegger.

Et annet viktig redskap for en lærer er formidlingsevnen. Fagkunnskap er viktig, men formidlingsevnen er også viktig og bruk av PC i klasserommet kan være et nyttig verktøy for læreren i fomidlingen av faget. Dette utsagnet er jeg ikke uenig i men er det slik at bare noe er formidlet f.eks på youtube er det mulig å lære det?

Jeg spiller trombone og jeg var 8 år da jeg startet med å spille. Jeg har hatt mange trombonelærere opp gjennom årene, men kunne jeg ha erstattet disse lærerne med en video fra youtube? Ville jeg opplevd samme gode kunnskapsformidling ved å se på videoen nedenfor?


Mitt svar på spørsmålet over er nei for "læreren" i dette klippet mangler etter min mening noe viktig. Han mangler fagkunnskap. Det å lære å spille er ikke kun et spørsmål om å vite hvilken posisjon som hører til hvilken tone, eller å lære hvor lenge en fjerdedelsnote varer. For at jeg skulle kunne lære å spille var jeg avhengig av gode spillelærere med god fagkunnskap. De fleste av mine trombonelærere hadde flere års utdannelse som musikkpedagoger. De kunne faget sitt og derfor var de gode til å formidle trombonespillingens kunst. De fikk meg til å strekke meg så langt jeg kunne. Jeg ble aldri noen stor trombonist, men det var ikke pga lærernes manglende fagkunnskap eller formidlingsevne, og hadde jeg vært overlatt til youtube tror jeg min spilleglede hadde forsvunnet for flere år siden.

Min konklusjon blir derfor at IKT kan være et svært nyttig verktøy i klasserommet, men at det ikke kan erstatte fagkunnskap. Bruken av IKT i undervisningen bør bygge på lærerens fagkunnskap og ikke omvendt.