torsdag 19. mars 2009

Prosjekt Etikk og Miljø fortsettelse....

Jeg har nå startet opp prosjektet med elevene. Det gikk over all forventning! Elevene var svært engasjerte og de har allerede fylt wikien Etikk og Miljø med mye godt stoff. Fordi jeg var på kurs de to første timene av fagdagen mått elevene klare mye selv.

Det jeg gjorde var å gi gruppelederne administrasjonrettigheter i wikien, slik at de fikk ansvaret for å gi tilganger til egne gruppemedlemmer. (Gruppelederne var valgt på grunnlag avderes IKT kunnskaper. De med mest kunnskaper ble gruppeledere.) Gruppelederne fikk også ansvar for å dele læreplanmålene mellom gruppene slik at alle sidene i wikien blir fylt opp. Dette fungerte veldig bra. Når jeg kom opp i pausen hadde elevene organisert seg og satt opp en oversikt over hvem som gjør hva. Lenke til wikien ligger nå ute i høyremargen. Ta gjerne en tur innom. Jeg har påpekt flere ganger at kilder er viktig, og jeg kan se at jeg igjen må minne elevene om dette.

Hver gruppe fikk samtidig beskjed om å opprette en blogg. Dette var gruppeledernes ansvar og det gikk veldig bra. Når mitt kurs var ferdig var bloggene opprettet. Elevene fikk som oppgave å utarbeide en plan for det videre arbeidet med prosjektet, og legge dette ut i bloggen som et første innlegg.

Deretter gjorde elevene seg kjent med googledocs. Her fikk jeg tilbakemelding om at det var veldig enkelt og nyttig at de gjerne ville vise meg hvordan det fungerer.

Eleven skulle også opprette en glogster. Her var erfaringen at de for å kunne samarbeide kun kan ha en glogster per gruppe. Elevene fant ingen koblingsmuligheter mellom forskjellige glostere. Dette gikk greit.

Min vudering av fagdagen er at vi kom godt i gang med prosjektet og at eleven lærte mye om miljø og etikk samtidig som de fikk utfordret sine (og mine) IKT kunnskaper. Alt i alt en vellykket fagdag.

søndag 8. mars 2009

Prosjekt Etikk og Miljø

Etter en lang pause tenkte jeg at jeg nå vil fortsette bloggskrivingen min. Jeg skal i gang med et prosjekt i Etikk og Miljø i faget Økonomistyring.

Temaet er spennende, men vi har så alt for lite tid i faget til å kunne jobbe med dette på en ordentlig måte på skolen. Jeg har derfor planlagt et mer selvgående prosjekt i temaet Etikk og Miljø. Temet er kjent og diskutert innenfor næringslivet, men mitt mål er at elevene skal få en forståelse av at dette er noe mer enn bare flotte ord i en Årsrapport. Jeg vil derfor at elevene skal sette seg ordentlig inn i emnet. Samtidig er min erfaring at elever har behov for styring i prosjekter samtidig som de må frihet til å tenke selv. Min plan er derfor følgende:

Jeg har startet med en liten undersøkelse på it's-learning hvor jeg forsøker å avdekke hva elevene kan om forskjellige digitale hjelpemidler (wiki, googledocs, glogster, blogg osv.). Deretter er min plan å dele eleven inn i grupper slik at de digitale ferdighetene blir jevnt fordelt på gruppene. Jeg er så heldig at jeg har 20 elever i gruppen og dette blir fem fine grupper med fire elever i hver gruppe.

Deretter legger jeg opp til en flerdelt prosess hvor vi benytter forskjellige digitale elementer.

Jeg har ikke tidligere brukt wiki, men jeg har en formening om at dette kan være nyttig i forbindelse med elevenes informasjonsinnsamling. Jeg har derfor opprettet en wiki EtikkogMiljo. Her har jeg laget en side til hvert kompetansemål fra læreplanen. Min tanke er så at elevene skal fylle disse sidene med informasjon. Denne wikien er tilgjengelig for alle gruppene, og jeg forventer at alle gruppene legger inn informasjon. Min tanke bak dette er først og fremst en felles informasjonsinnsamling, men også at elevene skal se nytten av å dele. Jeg opplever ofte at elever tviholder på det de selv produserer. De er redde for å dele med resten av klassen/gruppen utfra en"da blir de andre like flinke som meg" filosofi, hvor de tror at det at andre blir flinke trekker dem selv nedover. Jeg ønsker derfor å vise elevene at det å dele eget materiale kan gi mye tilbake, ofte mer enn man tror!

Jeg ser på wikien som vårt bakgrunnsbilde. Deretter må gruppene begynne å arbeide mere selvstendig. Jeg har et ønske om at elevene i denne prosessen benytter googledocs. Dette begrunner jeg med at dette gir innsikt for alle gruppens medlemmer. Jeg har tidligere opplevd at en gruppe består av 1-2 aktive sjeler som jobber og kommuniserer, men hvor resten av gruppen mer eller mindre frivillig detter utenfor. Jeg vil derfor forsøke å unngå dette ved å "tvinge" elevene til å samarbeide via googledocs. Jeg har også tro på at dette forhindrer situasjoner av typen "vi kan ikke jobbe videre for han som har alt stoffet er syk i dag".

Jeg har gjennom mine år som lærer overvært en rekke mer eller mindre spennende power-point presentasjoner og jeg har lest uendlig mange rapporter om en rekke emner. Mitt ønske denne gangen er at elevene ikke skal levere en rapport, og at de ikke skal holde en tradisjonell presentasjon. Jeg ønsker derfor at elevene benytter glogster til å presentere sitt emne. Her kan de legge inn lyd, bilde, photostory osv. Jeg har ikke forsøkt dette før og jeg er meget spent på om vi får det til å fungere. Elevenes glogster blir selve prosjektbesvarelsen.

Jeg er i et prosjekt som dette veldig opptatt av prosessen. Tidligere har jeg benyttet prosessorientert dokument i It's-learning for å få elevene til å utarbeide en prosessbeskrivelse, men dette har ikke fungert optimalt. Min tanke denne gangen er derfor at elevene skal benytte blogg for å beskrive prosessen. Jeg har en minimumsforventning om antall innlegg og kommentarer fra hver elev, og jeg vil også selv ha mulighet for å kommentere. Jeg er spent på om dette kommer til å fungere.

For å trene elevene i å stå foran en forsamling og for å få en spennende avslutning på prosjektet har jeg i samråd med elevene besluttet at vi skal invitere elevenes foreldrene til den endelige presentasjonen. Meningen er her at elevene presneterer det de er kommet frem til og hvordan de har jobbet med emnet. Jeg har sagt at de får lov til det meste, men ingen power-point presentasjon.

Prosjektet blir vurdert som en helhet hvor både deltagelse på wikien, utformingen av glogsteren, prosessbeskrivelsen på blogg og fremføringen for foreldrene teller med.

Vi har kun satt av en fagdag til å komme i gang med dette arbeidet. Deretter har jeg sagt at elevene får en time hver uke til å planlegge og samarbeide. Resten må de klare på hjemmebane.

Jeg er meget spent på hvordan dette kommer til å fungere. Kanskje det blir for mye nytt for elevene (og meg)? Uansett tror jeg det kan bli morsomt og jeg håper jeg på denne måten kan få engasjert elevene.