søndag 18. september 2011

Itslearning - Avstemning

Avstemning er en funksjon jeg bruker ofte. Denne gir meg mulighet til å "kjenne på temperaturen i klasserommet".

Noen ganger kan det f.eks være at det er uenighet om det er behov for å gå gjennom et fagområde eller ikke. Da kan en avstemning være nyttig.I denne situasjonen viste det seg at til tross for enkelte innspill om at det var helt unødvendig å gjennomgå Markedsstrategi ønsket hele 75% at jeg skulle gjøre dette. Det er ikke sikkert at resultatet ville ha vært det samme ved en vanlig håndsopprekning.

Jeg bruker også avstemning for å avdekke hvilket fagområde elevene gleder seg mest til.Her ble resultatet ikke overraskende at det de gledet seg mest til var Bedriftsutvikling. Dette var samtidig det eneste fagområde de hadde kjennskap til fra før av. Dette gir meg som lærer nyttig informasjon i forbindelse med planleggingen av undervisningen.

Mine elever får ofte oppgaver de skal løse hjemme. Jeg sjekker sjelden om hver enkelt elev har gjort det de skal, men en anonym avstemning kan avdekke mye.

Her går det klart frem at mange av elevene bør gjøre noe mere hjemme. Denne avstemningen var et godt utgangspunkt for en samtale med elevene omkring viktigheten av å jobbe jevnt med faget, hvor jeg kunne snakke direkte til de 34% som ikke hadde gjort noen oppgaver hjemme. Jeg vet ikke hvem de er, men det ga meg muligheten til igjen å minne elevene på hvor viktig det er å løse oppgaver. Samtidig kunne jeg si til de 13% som hadde gjort alle oppgavene at de sannsynligvis ligger meget godt an i faget. En slik avstemning gir meg uansett et godt bilde av undervisningssituasjonen.

Dette er bare noen eksempler på hvordan en avstemning kan brukes det finnes helt sikkert mange flere nyttige bruksområder.

Ingen kommentarer: