søndag 18. september 2011

Itslearning - Navigasjonstreet

I mine fag på Itslearning strukturerer jeg navigasjonstreet etter læreplanen. Dette gir en god oversikt samtidig som læreplanen alltid er lang fremme i bevistheten hos meg som lærer og hos mine elever.

I år underviser jeg i Økonomistyring. Dette faget har tre hovedområder. Næringsliv og samfunn, Økonomistyring og Etikk og miljø. Jeg har strukturert mitt navigasjonstre etter dette.

Hvert hovedområde deler jeg opp i flere undermapper.

I mappebeskrivelsen legger jeg inn beskrivelse av hovedområdet slik det står i  læreplanen.
Jeg legger også inn hvor mye tid jeg planlegger å bruke på dette hovedområdet. Her baserer jeg meg på lærebokens anbefalinger og mine egne erfaringer.Under hvert hovedområde legger jeg inn en mappe for hvert kompetansemål fra læreplanen. I mappebeskrivelsen legger jeg inn selve kompetansemålet samt henvisning til hvilke sider i læreboken som omhandler dette kompetansemålet.Min erfaring at dette letter mitt arbeid i forbindelse med planleggingen av undervisningen samtidig som elevene får lett tilgjengelig oversikt over hvor i læreboken de forskjellige kompetansemålene er omtalt.

Jeg bruker mange forskjellige ressurser i faget og jeg oppretter derfor en egen mappe under hvert hovedområde til disse. Når jeg legger inn en ny ressurs knytter jeg den til kompetansemål fra læreplanen slik at det er lett å finne den når jeg skal bruke den.

For at ikke de grunnleggende ferdighetene i faget skal bli glemt lager jeg en egen inndeling for disse.

Under hver av de fem ferdighetene legger jeg inn beskrivelsen fra læreplanen.

I tillegg til disse mappene som er bygget opp omkring læreplanen i faget har jeg noen andre elementer på fagsiden. Jeg har en spørrespalte og en "Hvem er vi" - disse diskuterer jeg nærmere i blogginnlegget Itslearning - Diskusjonsforum. Jeg har en peker til læreplanen og jeg har en peker til lærebokens fagside.Jeg har en mappe til Arbeids om vurderes. Her legger jeg alle oppgaver, innleveringer og andre vurderinger elevene får i løpet av året. Dette for at elevene skal ha en god oversikt over hva de har levert. Jeg bruker i tillegg til denne mappen karakterboken i Itslearning.

Jeg har en egen mappe til eksamensforberedelser. Her legger jeg tidligere gitte eksamensoppgaver, vurderingsveiledningen i faget og andre dokumenter som kan være nyttig i forbindelse med eksamen.


Jeg har også en mappe jeg kaller Verktøy. Her legger jeg lenke til alle programmer vi benytter i faget i løpet av året.

Sist men ikke minst har jeg min egen personlige mappe her kalt Kjerstis mappe. Denne mappen er alltid deaktivert og her legger jeg alt jeg gjerne vil ha på fagsiden, men som jeg ikke riktig vet hvor og når jeg skal bruke. Her legger legger jeg også løsningsforslag osv. Dette er en mappe for mine egne tanker og mitt eget "rot".

Selve struktureringen av fagsiden gjør jeg før skoleåret starter.Dette gir meg en god oversikt over og innsikt i det faget jeg skal undervise i . I Løpet av undervisningsåret fyller jeg på med fagstoff i de enkelte mappene. Min erfaring er at en slik oppbygging av fagsiden hjelper både lærer og elever i arbeidet med faget.
Ingen kommentarer: