søndag 18. september 2011

Itslearning - Diskusjonsforum

Diskusjonsforum benytter jeg til mange forskjellige aktiviteter. Jeg gir eksempler på noen bruksområder her.

"Hvem er vi"
I starten av skoleåret legger jeg ut en diskusjon jeg kaller "Hvem er vi". Dette er en diskusjon hvor jeg skriver litt om meg selv og hvor jeg ønsker at elevene skriver litt om seg selv. Dette er spesielt nyttig i de gruppene hvor elevene kommer fra mange forskjellige klasser og kanskje ikke kjenner hverandre så godt fra før av. Samtidig får jeg vite litt om hver enkelt elev. Noe som gjør det lettere å bli kjent med dem.

Før elevene begynner å legge inn sine innlegg passer jeg på å sette opp noen retningslinjer for diskusjonen.


Det er viktig at elevene ikke føler seg presset til å skrive mere enn det de ønsker å dele med resten av gruppen. Jeg ber også elevene om å laste opp et bilde av seg selv. Dette for at det skal være enklere å kjenne igjen hver enkelt elev. Det gjør også innlegget mer personlig.

Jeg starter alltid diskusjonen med å legge ut et innlegg om meg selv. På denne måten får elevene vite noe mere om hvem jeg er og hvilken bakgrunn jeg har. Samtidig setter jeg "rammene" for diskusjonen. Jeg legger ikke ut mere enn det jeg ønsker at elevene skal vite om meg.


Min erfaring er at det å starte et skoleår med en slik diskusjon gir et godt grunnlag for resten av skoleåret.

Spørrespalten
I alle mine fag har jeg en spørrespalte. Dette er en diskusjon hvor elevene kan stille faglige spørsmål. Dette er spesielt nyttig når elevene jobber med oppgaver hjemme. Elevene kan stille spørsmålene anonymt hvis de ønsker det. Jeg oppfordrer elevene til å svare hverandre, men hvis ikke de svarer svarer jeg.

Min erfaring er at spørrespalten blir brukt og at elevene er flinke til å hjelpe hverandre. Det at de kan stille spørsmålene anonymt gjør at flere tør stille spørsmål. Spesielt rett før prøver kommer det mange spørsmål i spørrespalten.

Diskusjon av hovedområdene og kompetansemålene i faget
Jeg lar ofte elevene diskutere hovedområdene og kompetansemålene i faget. Læreplanene er i noen tilfeller vanskelig tilgjengelig for eleven og da kan det være nyttig å diskutere med andre hva som egentlig står i læreplanen. Disse diskusjonene organiserer jeg ved at jeg deler elevene inn i grupper med fire til seks elever i hver gruppe. Deretter ber jeg dem f.eks om å diskutere innholdet i et av fagets hovedområder. Diskusjonen foregår på Itslearning og det er kun medlemmene i den enkelte gruppen som ser hverandres innlegg.

Rent praktisk organiseres dette ved bruk av funksjonene grupper og tilganger i Itslearning.

Fordelen ved å la elevene diskutere i mindre grupper er at diskusjonen blir mer oversiktlig for den enkelte elev og alle må delta, det nytter ikke å gjemme seg bak at de andre 28 elevene i klassen har skrevet noe når det kun er fire til seks elever med i diskusjonen. Nedenfor er et eksempel fra en elev:Min erfaring er at slike diskusjoner av hovedområdene og kompetansemålenen i faget er svært nyttige. Elevene må virkelig tenke igjennom hva som egentlig står i læreplanen og de kommer frem til en felles tolkning av dette. Elevene har også et økt eierforhold til kompetansemålene og større kjennskap til dem etter en slik diskusjon.

Faglige diskusjoner
I de fleste fag er det muligheter for å diskutere faglige emner. Mange av disse diskusjonene foregår muntlig, men jeg opplever at det å la elevene diskutere skriftlig ved bruk av Diskusjonsforum på Itslearning har mange fordeler.

Det er ofte slik i elevgrupper at det er de samme elevene som deltar aktiv i diskusjonene. Dvs. det er de samme stemmene som høres i klasserommet og det er disse elevene som setter rammen for diskusjonen. "Hva er det riktig å mene." Ved å benytte skriftlige diskusjoner reduseres enkeltelevers muligheter for å dominere diskusjonen. Samtidig gir det mulighet for at de mindre verbalt sterke elevene kommer frem med sine meninger. Dette opplever jeg er spesielt tydelig i de tilfellene hvor jeg lar elevene diskutere i mindre grupper.

En annen fordel spesielt i skriftlige fag er at elevene får trening i å formulere seg skriftlig.Diskusjonene tvinger dem til å drøfte faglige problemstillinger skriftlig. Dette er etter min mening god trening for elever som evt. skal opp til en skriftlig eksamen.

Ingen kommentarer: