søndag 18. september 2011

Itslearning - Planleggeren

Planleggeren i Itslearning opplever jeg som et meget nyttig verktøy som bidrar til å gjøre livet som lærer lettere. Jeg bruker planleggeren til å planlegge og strukturerer undervisningen, holde styr på ressursene i faget og vurdere undervisningsøktene i etterkant.

Før jeg startet med å benytte planleggeren laget jeg en egen årsplan i Word, som jeg distribuerte til elevene. Nå bruker jeg planleggeren til å lage denne årsplanen. Jeg starter med å lage en grovskisse. Jeg underviser en dag i uken (5 timer) i faget Økonomistyring og jeg har derfor valgt å planlegge på ukesbasis. Jeg legger inn alle ukene i skoleåret og fyller inn hovedområdene vi skal jobbe med.


Dette gjør jeg før skoleåret starter. Jeg detaljeplanlegger ikke, men jeg legger inn hovedområder. kompetansemål fra læreplanen og sidehenvisninger i læreboken. Jeg legger også inn opplysninger om prøvetidspunkter, vikarbehov osv. Dette gir meg en god oversikt over skoleåret. Jeg ser at vi rekker alt, at vi har tilstrekkelig med vurderingssituasjoner og jeg får en oversikt over hvilke skoledager som evt. faller bort pga. aktivitetsdager o.l.

Egentlig gjør jeg ikke noe annet enn det jeg alltid har gjort, men den store fordelen er at jeg kan endre underveis. Samtidig som elevene alltid ser siste oppdaterte plan på sin fagside.

Før hver undervisningsøkt detaljeplanlegger jeg fagdagen. Jeg organiserer innholdet og setter inn ressurser og aktiviteter. Her er det planleggeren virkelig kommer til sin rett.

Det skjer ofte at jeg finner en film, en avisartikkel eller en nettside som passer til et av områdene i faget, men gjerne lenge før jeg har bruk for den. Det jeg gjør er at jeg legger en peker til den aktuelle nettsiden i mappen Ressurser i Navigasjonstreet. Deretter knytter jeg ressursen til det aktuelle læreplanmålet. Jeg lukker mappen og glemmer egentlig hele saken. Flere måneder etterpå kommer jeg til det aktuelle fagområdet. Når jeg nå tar frem planleggeren, legger til læreplanmål og velger ressurser kommer nettstedet frem igjen og jeg kan benytte det i undervisningen. Dette er en stor fordel i planleggingen.

Hver uke ser elevene en ny plan samtidig kan de se alle planene for hele skoleåret hvis de ønsker det. Jeg forsøker å gjøre hver ukeplan så oversiktlig som mulig.

Jeg nummerere gjøremålene, jeg legger alltid til kompetansemål og jeg legger til de ressurser og aktiviteter vi skal bruke i undervisningsøkten.

Dette betyr at alt det vi skal benytte er tilgjengelig og elevene slipper å lete i Navigasjonstreet.

I eksempelet her har jeg lagt til en film jeg ønsker å vise i løpet av fagdagen.

Filmen er hentet fra http://www.youtube.com/ og jeg er veldig fornøyd med at jeg kan legge den inn slik som her. Jeg tenker at det at den ligger som et bilde gjør at man får lyst til å se filmen.

I løpet av en undervisningsøkt kommer jeg ofte på noe jeg skal ta opp neste gang. For å ikke glemme dette legger jeg det rett inn i den aktuelle uken i planleggeren. Etter at undervisningsøkten er ferdig skriver jeg ned noen korte setninger om hvordan det gikk, hva fungerte og hva fungerte ikke. Dette er nyttig informasjon til neste gang jeg skal undervise faget.


Planleggeren kan se litt komplisert ut i utgangspunktet, men det er lett å sette seg inn i hvordan den benyttes. Samtidig gir den en meget god oversikt over faget.

Ingen kommentarer: